Organizacija eventa – poslovni i promotivni eventi

ORGANIZIRAMO I KOORDINIRAMO SLIJEDEĆE VRSTE EVENATA:

 • Poslovni eventi (konferencije, seminari, radionice, poslovni doručci i poslovne večere, simpoziji, sastanci zaposlenika odjela, prezentacije, regionalni sastanci, …)
 • Promotivni/svečani eventi (gala večere i kokteli, lansiranje proizvoda (Product Launches), specijalni eventi, godišnjice / obljetnice tvrtke, božićni party-i, humanitarni eventi, promocije, sajamski nastupi, otvorenja,…)
konferencija

STRUČNA I LOGISTIČKA PODRŠKA 

 • Kreiranje prijavnih obrazaca
 • Registracija sudionika (on-line registracija sudionika prilagođena vašem eventu)
 • Vršimo fakturiranje i naplatu kotizacija od sponzora i sudionika
 • Sve radnje vezane uz registraciju i korespondenciju sa sudionicima
 • Dajemo redovna izvješća o stanju prijava, registracija, plaćanja i dr. te ažuriramo liste sudionika eventa
 • Zajedno s Vama kreiramo detaljan plan svih događanja i protokola, provodimo ga i kontroliramo
 • Primamo sažetake i prosljeđujemo Stručnom odboru kongresa na ocjenjivanje
 • Radimo uređivanje sažetaka po autoru, naslovu, metodi prezentiranja
 • Registracija i briga oko pozvanih predavača
 • Slanje potvrde primitka i potvrde uključivanja u program s točnim terminom prezentiranja i traženja informacije o tehničkim potrebama prezentacije
 • Komunikacija sa pozvanim predavačima i Programskim odborom
 • Tehnička podrška – ugovaranje kvalitetne i najsuvremenije kongresne tehnike po povoljnim cijenama
 • Organizacija ugostiteljskih usluga – pauze za kavu, ručkovi, svečane večere, …
 • Tiskovni materijali – ugovaranje sa dobavljačima i koordinacija za vrijeme pripreme
 • Izrada završnog obračuna nakon kongresa
 • Dekoracija prostora (banner, pingvini, natpisi, cvijeće, pokloni itd.)
 • Nabavka kongresnog materijala (torbe, blokovi itd.)
 • Informacijski stol, registracijski stol s osobljem za vrijeme eventa
 • Koordinacija i kontrola izvedbe programa na odredištu

PREDLAŽEMO, KOORDINIRAMO I KREIRAMO ZA VAS NAČINE INFORMIRANJA O VAŠEM EVENTU:

 • Izravnim kontaktom (opremamo i distribuiramo informativne materijale e-mailom i poštom, kontaktiramo putem pozivnog centra ili SMS-om ciljanu skupinu)
 • Tiskanim materijalima (prva najava, pozivi, konačni program, prijavnice, razni drugi tiskani materijali)
 • Internetom (dizajniranje, postavljanje i hosting kongresnih web stranica, ažuriranje stranica
organizacija-dogadjanja
event

ŠTO SVE MOŽE UKLJUČIVATI NAŠA USLUGA:

 • Planiranje i konzultiranje u odabiru mjesta i prostora održavanja eventa
 • Pribavljanje potrebnih promidžbenih materijala o destinaciji ili mjestu održavanja
 • Inspekcija destinacije i mjesta održavanja, kao i usluge za stručni i društveni program
 • Planiranje stručnog i društvenog programa zajedno s organizacijskim odborom
 • Rezervacija smještajnih kapaciteta za predavače i sudionike
 • Izrada i ažuriranje WEB stranice konferencije/eventa
 • Pomoć u odabiru vizualnog identiteta eventa
 • Izrada detaljnog financijskog plana
 • Koordinacija organizacijskog odbora i dobavljača