Event management – organizacija evenata

Organizacija evenata uz pomoć naših event koordinatora s iskustvom u event managementu od 2005. godine koje su stekli kroz organizaciju domaćih i stranih evenata, kongresa, seminara i radionica. U praksi se često susrećemo sa situacijama kada tvrtke pokušaju same organizirati događanje jer im se čini da to mogu vrlo lako odraditi zaposlenici uz svoj redovan posao i smatraju da im ne treba profesionalna agencija, koja će na sebe preuzeti kompletnu brigu oko organizacije.
No, u stvarnosti priča izgleda malo drugačije.

Event management uključuje puno više truda, planiranja i konačno i back up scenarij na samom eventu. Mi odrađujemo i sve one pozadinske situacije i poslove koji se ne vide, ali su vrlo bitni pri realizaciji događanja, eventualne probleme i neočekivane situacije rješavamo tako da ih nitko od sudionika ne osjeti.

Brinemo da su svi predavači, izvođači i ostali ključni sudionici na vrijeme na pravom mjestu i da svoj dio radnog zadatka odrađuju po unaprijed dogovorenom planu i bez problema. I tu najviše do izražaja dolazi naše iskustvo, jer naša briga je cijeli paket Vašeg eventa. Bez obzira na broj sudionika mnogo toga treba promisliti.
                                                                           Iskoristite naš Know How i saznajte po čemu su naši eventi posebni!

AVRION-EVENT-LJUDI